Rabu, September 7

Simple Setup

Skit2 sedar tak sedar.. skit-skit menabung... kini syukur sudah memiliki mini setup utk hobi ini... sekarang still menabung utk radio idaman...